Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden deelname Nationale Textiel- en Vezelmanifestatie

Heeft u zich aangemeld voor een verkoopplaats? Bij het aanmeldingsformulier ontvangt u een informatiebrief. Daarin staat de benodigde informatie om op de NTVM verkoopruimte te kunnen huren. Hieronder nog enkele aanvullende voorwaarden m.b.t. annulering en veiligheid, alsmede informatie over aansprakelijkheid voor leveranciers en bezoekers.

Annulering

  • Annulering is alleen schriftelijk of per e-mail (info@ntvmdoesburg.nl) mogelijk.
  • Bij goedkeuring van de annulering tot aan 3 weken voor de manifestatie worden de factuurkosten gerestitueerd.
  • Bij annulering binnen 3 weken tot aan de manifestatiedatum wordt bij goedkeuring 50% van de factuursom gerestitueerd.
  • Ingeval de manifestatie wegens omstandigheden geen doorgang kan vinden, heeft u geen recht op schadeloosstelling. Reeds betaalde standkosten zullen in dat geval aan u terugbetaald worden.

Veiligheid

  • I.v.m. veiligheidsvoorschriften (brandweer) geldt, dat er niets buiten de gehuurde standplaats geplaatst mag worden. Wij zijn verplicht hierop streng toe te zien; dus rekken, paspoppen, manden etc. kunnen alleen geplaatst worden op m2’s die gehuurd zijn.

Aansprakelijkheid

  • De deelnemers dienen voldoende verzekerd te zijn en zijn aansprakelijk voor schade die ontstaat door hun deelname aan de manifestatie.
  • De organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal, persoonlijke en/of materiële schade.
  • Deelname en bezoek aan de manifestatie is geheel voor eigen risico.
  • Daarnaast kan de organisatie niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving als gevolg van slechte weersomstandigheden, afgelasting of andere omstandigheden.

Schrijf een commentaar: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle commentaren

Nieuwe commentaren

Je vindt deze pagina leuk